Drepturile tale: aceleasi drepturi ca si un cetatean roman sau alt cetatean din alte tari UE

Protecția temporara oferă protecție imediata persoanelor care fug din Ucraina.

Protectia temporara confera anumite drepturi, printre care:

▪ drepturi de sedere

▪ acces la piața muncii pentru a desfasura activități salariate sau independente

▪ cazare adecvata

▪ protecție sociala si mijloace de subzistenta, dacă este necesar

▪ asistența medicala sau de alta natura în caz de nevoi speciale

▪ acces la educație pentru copiii sub 18 ani

▪ dreptul la reunificarea familiei cu membrii familiei

Mai multe informatii aici: https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-04/Leaflet-Ukraine-Adults-17-03_FV_MLEI_RO.pdf

Si aici:https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-04/Children-Leaflet_17-03-22_FV_MLEI_RO_ok.pdf

Aplica pentru protectie temporara in Brasov aici: https://igi.mai.gov.ro/brasov/