Camera de Comerț și Industrie Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să participați, gratuit, în data de 05.07.2021 începând cu ora 09.30 la un seminar de informare și training privind recrutarea și angajarea cetățenilor străini în România.
Evenimentul se derulează în cadrul proiectului european “MIraGE – Migrant Integration for Growth in Europe” [Integrarea Migranților pentru Creștere Economică în Europa], co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), contract nr. 821714. Camera de Comerț și Industrie Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene și promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, reprezintă un partener de încredere pentru mediul de afaceri brașovean și continuă buna colaborare cu instituțiile care vin in sprijinul mediului de afaceri. Acest seminar, organizat de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare cu sprijinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Braşov şi al Centrului de Integrare pentru Migranţi Braşov se adreseaza atât angajatorilor care au experiență cu muncitorii străini, cât și angajatorilor care nu au această experiență, dar sunt interesați de această temă. Angajatorii din România din toate sectoarele sunt încurajați să participe pentru a afla și a dezbate asupra unor subiecte precum recrutarea şi angajarea de lucrători străini, cadrul legislativ şi procedurile administrative, obstacole ce pot să apară în angajarea cetățenilor din țări terțe, soluții si oportunități, rolul şi colaborarea cu autorităţile în acest sens. Totodată, cu această ocazie vor fi prezentate bune practici şi informaţii referitoare la incluziunea la locul de muncă a lucrătorilor străini, elemente de interculturalitate și management al diversității ce pot să sprijine o afacere și să contribuie la consolidarea cooperării multi-actori la nivel local -autorităţi, angajatori, parteneri sociali, ONG-uri- pentru integrarea imigranților pe piața muncii din România.
INVITAȚI SPECIALI : Reprezentanții ITM, IGI și AJOFM.
Seminarul va aborda următoarele teme: 
Prezentarea proiectului MIRaGE– Migrant Integration for Growth in Europe, AMIF nr. 821714;
Ce înseamnă angajarea și recrutarea de lucrători străini în România? Elemente specifice contextului național: legislație, modalități, proceduri, Instituții;
Oportunități, Obstacole și Soluții în angajarea lucrătorilor străini în România;
Cooperarea multi-actori în incluziunea la locul de muncă a lucrătorilor cetățeni din țări țerte. Menționăm că în cadrul evenimentului vor fi respectate toate măsurile impuse de autorități pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei. Participarea este GRATUITĂ!
Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Marketing & PR format dintr-o echipă de profesioniști cu o experiență de peste 25 ani, oferă o paletă largă de servicii societăților în scopul identificării celor mai potrivite oportunități pentru dezvoltarea afacerilor. Persoană de contact: Luisa Palos – Sef birou membri / telefon: 0728137727 / email: luisa.palos@ccibv.ro